Pletenje

Pletenje i mustre pletenje

Ako se za heklanje može reći da je mala šala, sa pletenjem - šale nema. Odrekavši se uloge prijatne igre, pletenje postaje znanje u pravom smislu reči, prepuno pravila i zabrana koje ne smemo prenebregnuti i kojih se moramo pridržavati, jer u njemu se svaka greška i rasejanost plaćaju i povratka na staro nema.

Pletenje je disciplina stroga, ali prepuna zadovoljstava i postepeno pronicanje u njegove najveće tajne, usvajanje i pravilno primenjivanje njegovih pravila, prijatan je doživljaj koji podstiče na stvaranje i razmišljanje. Inače, kako bismo mogli objasniti ono zadovoljstvo, ono osećanje »oslobađanja« koje nas prožima kad vidimo kako, kao nekim čudom, ispod igala odjednom izrasta neki složeni bod koji je doskora bio samo mrtvo slovo na hartiji. obrazac prepun skraćenica? Međutim, najveće priznanje za istrajnost svakako zaslužuje pletilja koja je uspela da izradi celu haljinu ili ogrtač što je dokaz njene sklonosti prema ovom poslu.

I tako, već uglavnom navikle na čitanje zvezdica i tajanstvenih znakova sa kojim smo se upoznale kad smo govorile o heklanju, možemo mirne duše zaći_ u jednu još šupu oblast ručnog pada, a to je oblast pletenja koju smo opisali razumljivim i - nadamo se - jednostavnim rečima i sve to propratili fotografijama na osnovu kojih ćemo više saznati, nego da o načinu izrade razglabamo u beskonačnost.

Read more...

Pletenje - OSNOVNI ELEMENTI

Iako je tehnika pletenja nešto sasvim posebno i veoma neslično tehnici kukičanja, ipak treba — kao i kod kukičanja — poznavati neke osnovne elemente od kojih je najvažniji kako početi pad. Pa eto, kad je to u pitanju, možemo birati između dva načina.

Izbor igala

Kad je reč o izboru igala (to jest para dugih, zatubastih igala sa kuglicom na kraju) moramo usvojiti nekakva pravila koja zavise, kao i kod kukičanja, od jedne sasvim neodređene okolnosti, to jest da li pletilja ima »tvrđu« ili »mekšu« ruku. Pošto su igle najmanjih razmera obeležene i najnižim brojevima, razumljivo je da se broj povećava kako se povećavaju srazmere igala, a prema tome možemo ustanoviti i izvesnu lestvicu vrednosti: igle br. 2 pogodne su za tanku vunu i naročito za četverostruku »zefir« vunu, iglama br. 3 plete se tanka, ali dobro upredena vuna i konopčaste vrste »kable« vune, dok za sportsku, četvorostruku i šestorostruku vunu, treba uzeti igle od broja 3 i po do 5. Igle broj 5 i 6 koristimo kad radimo sa svim vrstama vune »fantazija«.

Uvek uzorak

U svakom slučaju, mogućnosti igala i vune uvek treba ispitati na odabranom bodu, pomoću uzorka koji se mora otpočeti bar na 30 osnovnih petlji i koji treba da dostigne bar 5 santimetara visine. (A i 10 santimetara kada su bo dovi uvrnuti ili kada se razvijaju na širokoj površini.) Samo tako, upoznavajući odnos petlji sa veličinom uzorka, može se izračunati koliko ukupno petlji treba naviti da bi se počeo jedan rad.

Početno navijanje petlji

Naviti petlje znači namaknuti na jednu iglu broj petlji koje će biti osnova otpočetog dela rada. Petlje se mogu naviti samo na jednu ili na obe igle.

Na jednu iglu, italijanski način

Klube se drže desno, levo se odmotava nit koja će biti tri puta duža od širine petlji potrebnih da se rad otpočne.

Pletenje italijanski načinFotiografija 1 - nit, koju držimo trima prstima leve ruke, prelazi na palac i kažiprst dok se desnom rukom određuje koliko će biti zategnuta.

Read more...

Rebrasti bodovi i bodovi sa prepletom

Pletenje bodovi i mustreNavije se broj petlji deljiv sa 4 i k tome još 3 petlje za završetak. Prvi red: * 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto. * Red se završava sa tri petlje pravo. Drugi red: jedna petlja pravo za početak, zatim * 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo. * To se stalno ponavlja (fotografija 1).

Prvi red: * 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto *. Drugi red kao i svi napnu redovi : raditi petlje onako kako nailaze. Treći red i svi neparni redovi zaključno sa jedanaestim: premestiti rebra ulevo za 1 petlju. Trinaesti red i svi neparni redovi zaključno sa dvadeset i prvim: premestiti rebrasti motiv udesno za 1 petlju. Ponoviti sve od trećeg reda (fotografija 2).

Evo jednog načina izrade ukrštenog boda. Prvi red: * 2 petlje pravo, 2 petlje ukrštene obrnuto. * Drugi red: *. 2 petlje pravo iznad dve petlje koje se pokažu pravo (dve petlje ukrštene na prethodnoj igli), 2 petlje ukrštene obrnuto na dve petlje koje se pojavljuju obrnuto. * Neprestano ponavljati tako (fotografija 3).

Pletenje bodovi i mustre 2Pletenje bodovi i mustre 3Pletenje bodovi i mustre 4

Prvi red i svi neparni redovi (koji predstavljaju lice pletiva) * 5 petlji obrnuto, 3 petlje pravo *. Drugi red i svi ostali parni redovi: sve pravo, a srednju od tri obrnute petlje prebaciti obrnuto ne radeći je (fotografija 4).

Read more...

PLETENJE Osnovni bodovi

I pletenje kao i heklanje temelji se samo na dva osnovna boda, pravi i obrnuti bod. Pa ipak, preplitanjem ovih dvaju bodova, osim različitih načina izrade, nastaje gotovo neiscrpni niz različitih bodova.

Pravi bod

Pletenje pravi bodDesna igla se ubode u petlju koja se nalazi na levoj igli, kao na fotografiji, zatim se nit prebaci na desnu iglu i to odozdo nagore i izvuče se kroz osnovnu petlju koju se istovremeno smetne sa leve igle. Kada se radi pravi bod, konac uvek ostaje iza rada.

 

 

 

 

 

Obrnuti bod

Pletenje obrnuti bod

 

Desna igla se ubode u petlju koja stoji na levoj igli onako kako vidimo na fotografiji, zatim se nit nabaci na desnu iglu i to odozgo nadole i povuče se kroz osnovnu petlju koja se smakne sa leve igle. Nit ostaje ispred rada.

 

 

 

 

 

Četiri prepletena boda

Spajanjem ovih klasično rađenih bodova na najjednostavniji način, dobijaju se četiri prepletena boda, to jest veoma korisni bodovi »osnove« koji predstavljaju temelj svakog pletiva.

Read more...

NAJČEŠĆE KORIŠĆENI BODOVI

To je skupina bodova koji imaju jasno određene zadatke iako nam se katkad čine pomalo složenim, a katkad i suvišnim. No svaki od njih se odlikuje nečim osobenim i samostalnim, a svi zajedno tvore većinu fantazija bodova ili se sami razvijaju na njihovoj osnovi. No neosporno zaslužuju da budu pomenuti

Dvostruko prebacivanje na licu kao i na naličju izvodi se tako da se prva petlja prenese Ne radeći je, drugu i treću se isplete zajedno pa se ranije preneta, a ne upletena petlja prebaci preko njih.

Navijutak

Navijutkom se, u toku rada, dodaje jedna između druge dve petlje i to da bi se pletivo proširilo ili da bismo dobili posebne ukrasne motive. Prav navijutak se radi na sledeći način: kada se isplete jedna prava petlja, vuna se prebaci ispred rada i nabaci na iglu pa potisne iza rada, a zatim nastavi pletenje pravim bodom. Nit koja je ostala na igli je navijutak koji će se u idućem redu uplesti sasvim obično.

Pletenje Navijutak i obrnuti navijutak

Pročitajte više...

Šeme za heklanje

Seme Za Pletenje

Saradnici

Novilogo Final V4

TRANSLATE TEXT

Serbian Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Heklanje ili kukičanje je postupak pravljenja tkanine od vunice ili konca. Heklanje se, slično štrikanju sastoji od provlačenja petlji vunice jedne kroz druge. Heklanje se razlikuje od štrikanja po tome što je u jednom trenutku samo jedna petlja aktivna i što se umesto dve štrikaće igle koristi heklica za heklanje. Pročitajte više...

Banners

Prijatelji sajta

2Checkout.com is a worldwide leader in online payment services