Heklani šestougaoni motiv u dve boje


Prvom bojom nanižite 8 lanćića i spojite ih u krug jednom provučenom petljom
1. red: u krug uradite 18 niskih stubića, a završite provučenom petljom na 1. niski stubić.
2. krug: 1 niski stubić u 1. niski stubić prethodnog reda, * 5 lančića, preskočite 2 boda osnove, 1 niski stubić u sledeći bod *. Ponavljajte od * do *, a završite jednom provučenom petljom u 1. niski stubić (6 lukova).


3. red: 1 provučena petlja u 1. luk, 5 lančića, 7 trostrukih vis. stubića u isti luk, a u svaki od narednih lukova uradite po 8 trostrukih vis. stubića, završite jednom provučenom petljom u 5. lančić.
4. red: 1 niski stubić u prethodni 5. lančić i na svaki od narednih
7 trostrukih vis. stubića, *3 lančića, po 1 niski stubić u svaki od 8 sledećih trostrukih vis. stubića *. Ponavljajte od * do *. Završite sa 3 lančića, 1 provučena petlja u 1. niski stubić, prekinite nit.
5. red: drugom bojom počnite u 1. luku od 3 lančića i radite 4 lančića, 2 nezavršena dvostruka vis. stubića u isti bod i završite ih izjedna (grupica), 5 lančića, grupica od 3 nezavršena dvostruka vis. stubića završena izjedna a uradena u isti bod, *, ** 3 Iančića, grupica od 3 dvostruka vis. stubića u 3. niski stubić ** ponovite 2 puta, 3 Iančića, u sledeći luk uradite 2 grupice od 3 dvostruka vis. stubića *. Od * do * ponavljajte, a završite sa ** 3 lančića, grupica od 3 dvostruka vis. stubića u 3. niski stubić **, ponovite 2 puta, 3 lančića, 1 provučena petlja u bod kojim je završena 1. grupica.
6. red: prvom bojom počnite u 1. luk od 5 lančića i u tom luku uradite 3 niska stubića, 3 lančića i 3 niska stubića, * 3 niska stubića u svaki od sledeća 3 luka, a u naredni otvor: 3 niska stubića, 3 lančića i 3 niska stubića *. Od * do * ponavljajte. Završite sa 3 niska stubića u svaki od 3 sledeća otvora, 1 provučena petlja u 1. niski stubić.
7. red: 1 provučena petlja u sledeći niski stubić, 4 lančića, 1 grupa od 2 nezavršena dvostruka visoka stubića završena izjedna u isti bod kao poslednja provučena petlja, * 3 lančića, u sledeći luk: 2 grupice od po 3 dvostruka vis. stubića razdvojene sa 5 lančića, 3 lančića, 'grupica od 3 dvostruka vis. stubića
u 2. niski stubić, ** 3 lančića, 1 grupa od 3 dvostruka vis. stubića u 3. niski stubić ** ponovite 4 puta *. Od * do * ponavljajte, a na kraju reda izostavite jednu grupu i radite 1 provučenu petlju u bod kojim je završena prva grupa.
8. red: 3 niska stubića u sledeći otvor, u naredni otvor 3 niska stubića, 3 lančića i 3 niska stubića; po 3 niska stubića u svaki od sledećih 5 otvora. Ponavljajte i završite jednom provučenom petljom u 1. niski stubić.
9. red: drugom bojom počnite u 1. luku od 3 lančića i radite: 3 niska stubića u isti luk, * po 1 niski stubić u svaki od sledeća 24 niska stubića, 3 niska stubića u sledeći luk *; ponavljajte od * do *, a završite niskim stubićem u svaki od sledeća 24 niska stubića, 1 provučena petlja u 1. stubić.

Pogledajte šeme za heklanje šestougaonih motiva u našoj galeriji šema za heklanje