Heklanje za početnike - deo 4

 

Heklanje Dvostruki visoki stubić

Dvostruki visoki stubić

Uradite niz lančića. * 2 navijutka na kukicu, provucite heklicu kroz petlju osnove, izvucite kroz 2 petlje, navijutak, provucite kroz druge 2 petlje, navijutak, provucite kroz роslednje 2 petlje. Time је izrada ovog boda završena. Od * do * ponavljajte do kraja reda, okrenite rad I počnite iznova.

 

 

 

 

 

 

Heklanje Trostruki visoki stubićTrostruki visoki stubić

Uradite niz lančića. * 3 navijutka na heklicu, provucite heklicu kroz petlju osnove i izvucite kroz 2 petlје, navijutak, izvucite kroz druge 2 petlje, navijutak, izvucite kroz 2 petlje, navijutak, završite bod provlačenjem  kroz poslednje 2 petlje *. Od * do * ponavljajte do kraja reda, zatim rad okrenite i počnite iznova.

 

 

 

 

 

 

Ukršteni visoki stubić

Ovaj bod se izrađuje veoma lako, a kad se radi tačno, ispadne veomu lеро. Njime mogu da se izrade ru- pičasti šalovi i marame. Uradite niz lančića. * Preskočite 1 petlju osnove, uradite visoki stubić u sledeću petlju, 1 visoki stubić u preskočenu petlju osnove, 2 lančićа, preskočite 2 petlje osnove *. Od * do * ponіlvljajte do kraja reda, obrnite rad i počnite iznova, ali obrnutim redosledom, tj. 2 ukrštena visoka stubića izvode se iznad 2 preskočene petlje osnove, a iznad visokih stubića rade se 2 lančića.

Heklanje Lučni bodLučni bod

Ovo je još jedan od osnovnih bodova koji se veama lako radi, ali zahteva tačnost i veliku pažnju. Upotrebljava se u izradi drugih bodova, ali i za izradu čitavih stoljnjaka I miljea. Veoma lеро izgleda kada se radi ukrug, a pri tome treba da se na kraju reda provučenom petljom spoji poslednji sa prvim lukom.

Nanižite osnovni bod lančića.

1. red: heklicu zabodite u 3. petlju niza lančića. * 5 lančića, preskočite 3 petlје osnove, 1 niski stubić u sledeću petlju osnove *.

2. red: uradite 5 lančića za okretanje. * 1 niski stubić u 3. 1ančić luka, 5 lančića *.

Stalno ponavljajte 2. red.

Lučni bod može da se poveća vecim brojem lančića.

 

Kompletne šeme za heklanje za početnike možete pogledati ovde